• Factory Panoramic Image
  • about

Hebei Charlotte Enterprise Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย์เราเป็นบริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่ที่ทันสมัยฐานของบริษัทของเราครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร และมีพนักงานมากกว่า 800 คนสินค้าส่งออกไปกว่า 20 ประเทศและภูมิภาค รวมทั้งยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และเป็นที่รักของลูกค้าต่างประเทศ…

      

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด